Binnen het project Aanpak Ring Zuid Groningen worden huidige en toenemende verkeers- en capaciteitsproblemen opgelost door de A7/N7 te verbreden en de verkeerslichten op het Julianaplein te vervangen door een knooppunt (ongelijkvloers). Daarnaast worden een 19-tal nieuwe kunstwerken gebouwd en bestaande kunstwerken aangepast voor gebruik in de nieuwe situatie.

De opdrachtgever voor dit project is Rijkswaterstaat in samenwerking met de Provincie Groningen en de Gemeente Groningen, de opdrachtnemer bestaat uit een bouwcombinatie van zes aannemers waarvan vier lokale partijen. Het Project Aanpak Ring Zuid wordt op basis van een UAV-GC 2005 contractvorm uitgevoerd, waarbij er tevens voor een aantal gespecificeerde risico’s een Alliantie is gevormd.

Vanaf het begin van de ontwerpfase levert PSJ twee contractmanagers welke verantwoordelijk zijn voor de contractuele borging van het project. Er is hierbij gekozen voor één Hoofd Contractmanagement (lid van het kernteam van Combinatie Herepoort) en één junior Contractmanager ter ondersteuning.

Direct na gunning is gestart met het opzetten van de afdeling Contractmanagement en het inrichten van de daarbij behorende processen en systemen (bijvoorbeeld Relatics). Gelijktijdig met het opzetten van de processen zijn de eerste wijzigingen op de overeenkomst uitgewerkt. In het eerste jaar (herijkingsjaar) is er hard gewerkt om contractueel grip te houden op het project. Combinatie Herepoort heeft in deze periode de wens uitgesproken voor meer capaciteit. Gedurende deze complexe fase heeft PSJ het contractmanagementteam zodoende uitgebreid met een extra junior Contractmanager naar uiteindelijk 3 personen. Hiermee werd voldaan aan de vraag vanuit de organisatie. Uiteindelijk heeft Combinatie Herepoort het herijkingsjaar positief afgesloten en is succesvol de realisatiefase gestart.