Claim Management

Gedurende een bouwproject ontstaat soms een verschil van inzicht. Bijvoorbeeld over contractuitvoering, kwaliteit van oplevering of meer- en minderwerk. Soms komen partijen tegenover elkaar te staan waardoor de voortgang van het project in gevaar komt. In situaties waarbij het reguliere contract management proces onvoldoende soelaas biedt, kan PSJ voor u claim management uitvoeren.

Objectieve Analyse

Wij kunnen een verstoring of dispuut in het project objectief voor u analyseren om dit vervolgens uit te werken in een dossier. Tevens is het mogelijk dat PSJ een review uitvoert op een bestaand dossier als second opinion. Voordat er onderhandelingen plaatsvinden met de contractpartner, zal op basis van het beschikbare dossier de haalbaarheid vastgesteld worden. Als het maar enigszins mogelijk is, isoleren wij het dispuut van de bouwwerkzaamheden zodat het project geen onnodige vertraging oploopt. De behandeling van het dispuut gebeurt dan parallel en duurt desnoods voort na oplevering.

Indien PSJ overtuigt is van de haalbaarheid, kunnen wij u ondersteunen in het voeren van de onderhandelingen met de contractpartner. Wij streven hierin naar een situatie met voor beide partijen zo min mogelijk financiële schade en met behoud van marktpositie en klant relatie.

Arbitrage

Een alternatief voor bemiddeling is arbitrage of een gerechtelijke procedure. De ervaring leert dat een juridische procedure meer kosten met zich meebrengt en minder zekerheid biedt op een voor beide partijen succesvolle afloop dan bij bemiddeling het geval is. Mocht arbitrage of een juridische procedure onvermijdelijk zijn, dan verzamelen wij hiervoor de noodzakelijke informatie, verwerken alles tot een duidelijke positie en verduidelijken deze aan de partij die de juridische procedure zal voeren.