Contract Management

Goede samenwerking staat of valt met duidelijkheid over wat partijen van elkaar kunnen en mogen verwachten. Hoe duidelijker afspraken zijn vastgelegd in een contract, hoe efficiënter het bouwproject verloopt, wat de relatie tussen de contractpartners weer ten goede komt. PSJ voert voor u de voorbereidende contractbesprekingen, stelt de overeenkomst vast en beheert het contract.

Passende contractvorm
Contractmanagement begint voor PSJ met een grondige analyse van de situatie. Wat zijn de gemeenschappelijke doelen? Zijn er verschillen van inzicht? Waar zitten de grootste risico’s? Op grond van onze bevindingen, zoeken we naar een samenwerkingsvorm die bij het project en de deelnemers past. Gemaakte afspraken leggen we zorgvuldig in een passende contractvorm vast. Wij zijn bekend met alle juridische, administratieve en technische voorwaarden waaraan een contract moet voldoen, en met contractvormen als RAW, FIDIC en ICE, D&C, NEC, DBFM(O) en PPS.

Tijdig bijsturen
Nadat het contract is gesloten, begeleidt onze contractmanager de naleving van de vastgelegde afspraken en waakt over de rechten en plichten uit de overeenkomst. Omdat we voortdurend ‘dicht op de bal’ zitten, signaleren we eventuele afwijkingen snel. Hierdoor kunnen we tijdig bijsturen. Onze contractmanagers zorgen ook voor verslaglegging, rapportage en zorgvuldige dossieropbouw.