Vertraging & inefficiency

De ervaring leert dat aannemers goed zijn in bouwen en het bedenken van oplossingen. Op het moment dat er tijdens de uitvoering van het werk problemen ontstaan ligt de focus vaak op het creëren van oplossingen en het nemen van maatregelen, maar blijft de vastlegging van oorzaak en gevolg en het communicatieproces daaromtrent soms achter. Er is onvoldoende zicht op de verplichtingen.

Er worden dan extra inspanningen geleverd of kosten gemaakt om problemen te verkleinen of weg te nemen. Risico’s of eventuele versnellingsmaatregelen worden genomen. De totale (bouw)kosten lopen op, risico’s treden op en budgetten worden overschreden.

Achteraf is het dan vaak lastig om de compensatie te krijgen waarop je volgens het contract recht hebt, zowel in geld als in tijd.

Opdrachtgevers zijn mogelijk niet of onvoldoende ingelicht over hun aandeel in de problemen, zijn niet meegenomen in de besluitvorming over de maatregelen, en worden mogelijk pas achteraf geconfronteerd met de gevolgen. Op het moment dat met het achteraf alsnog indienen van claims niet zorgvuldig omgesprongen wordt ligt de weg open voor verharding van standpunten en verstoring van de relatie met de contractpartner. In dergelijke gevallen biedt een ‘forensische’ analyse waarin alsnog gevolgen aan oorzaken worden  gekoppeld en die te beschouwen in relatie tot de contractuele context vaak een oplossing.

PSJ is gespecialiseerd in  dergelijke studies en heeft deze reeds bij verschillende grote infra- en bouwprojecten uitgevoerd. Op basis van analyses van het contract,  planning(en), vastgelegde communicatie en verslagen en interviews met betrokkenen brengt PSJ haar advies uit over de aanpak en wordt een claim onderbouwd of beoordeeld.