Claim management

Als onafhankelijk bemiddelaar of belangenbehartiger
kiezen wij altijd een route die leidt tot minnelijke schikking.
Inzet is zo min mogelijk financiële schade en behoud van marktpositie.

Contract management

Goede samenwerking staat of valt met duidelijke afspraken. contract_ management
PSJ voert voor u de voorbereidende contractbesprekingen,
stelt de overeenkomst vast en beheert het contract.

Project management

Onze professionele projectmanagers organiseren, project_management
coördineren en begeleiden alle activiteiten die nodig zijn
voor een efficiënt bouwproject en een geslaagd eindresultaat.

Arbitrage

Bij een dispuut, kan PSJ optreden als onafhankelijke bemiddelaararbitrage
of als belangenbehartiger van één van de strijdende partijen.
Onze bemiddeling leidt vaak tot een voor beide partijen acceptabele uitkomst.

Trainingen

PSJ Contract Support BV verzorgt op maat gemaakte theorie- en praktijktrainingentrainingen
op het gebied van project- contract- en claimmanagement.