Project Management

Onder projectmanagement verstaan wij het sturen en organiseren van een project van idee tot en met oplevering en nazorg. PSJ Contract Support BV heeft zich gespecialiseerd in het project management van technische projecten in binnen- en buitenland. Deze kunnen civiel, werktuigbouwkundig, bouwkundig en elektrotechnisch van aard zijn. Wij hebben getrainde en ervaren projectmanagers in huis.

Strategisch, praktisch en resultaatgericht
Onze aanpak is strategisch, praktisch en resultaatgericht. Vanaf de projectstart brengt PSJ alle projectactiviteiten in kaart en verdeelt deze. Vervolgens sturen onze projectmanagers erop dat er volgens planning en binnen de beschikbare middelen wordt gewerkt. En dat de juiste partij op het juiste moment beslissingen neemt.

Zorgvuldige dossieropbouw
Naast de beheersing van tijd, kwaliteit en besluitvorming, vallen beheersing van investeringskosten en desgewenst de exploitatiekosten ook onder PSJ-projectmanagement. Evenals een zorgvuldige dossieropbouw. Dit is een belangrijk hulpmiddel bij het voorkomen of de behandeling van meer- en minderwerk en disputen.

Oplevering en evaluatie
Gedurende het project houden wij voortdurend oog voor ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op het project. Denk aan: onderlinge communicatie, veranderende wet- en regelgeving, andere contracten, wijzigende doelstellingen, schuivende budgetten en kwaliteitseisen. Onze projectmanagers zijn graag tot na de oplevering van het bouwwerk betrokken bij het project. Dit om er zeker van te zijn dat het project zonder commerciële geschillen wordt opgeleverd en geëvalueerd.